──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
208                                                                                  Total: 4 TB | Used: 537.336 GB (~13.4%) | Free: 3.463 TB (~86.6%)
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   ├─ 2021-07 ........................................................................................................................... ∑ 300.82 GiB
   │  ├─ CHV ............................................................................................................................. ∑ 18.28 GiB
   │  │  ├─ Copy of Best Of The WWF Volume 1.mp4 .......................................................................................... 557.41 MiB
   │  │  ├─ Copy of Best Of The WWF Volume 10.mp4 ......................................................................................... 932.49 MiB
   │  │  ├─ Copy of Best Of The WWF Volume 13.mp4 ......................................................................................... 881.22 MiB
   │  │  ├─ Copy of Best Of The WWF Volume 2.mp4 .......................................................................................... 926.39 MiB
   │  │  ├─ Copy of Best of the WWF Volume 11.mp4 ........................................................................................... 1.05 GiB
   │  │  ├─ Copy of Best of the WWF Volume 12.mp4 ......................................................................................... 714.03 MiB
   │  │  ├─ Copy of Best of the WWF Volume 14.mp4 ......................................................................................... 857.15 MiB
   │  │  ├─ Copy of Best of the WWF Volume 15.mp4 ......................................................................................... 814.27 MiB
   │  │  ├─ Copy of Best of the WWF Volume 16.mp4 ......................................................................................... 847.19 MiB
   │  │  ├─ Copy of Best of the WWF Volume 17.mp4 ......................................................................................... 695.13 MiB
   │  │  ├─ Copy of Best of the WWF Volume 18.mp4 ........................................................................................... 1.03 GiB
   │  │  ├─ Copy of Best of the WWF Volume 19.mp4 ......................................................................................... 693.74 MiB
   │  │  ├─ Copy of Best of the WWF Volume 20.mp4 ........................................................................................... 1.23 GiB
   │  │  ├─ Copy of Best of the WWF Volume 3.mp4 .......................................................................................... 801.29 MiB
   │  │  ├─ Copy of Best of the WWF Volume 4.mp4 ............................................................................................ 1.06 GiB
   │  │  ├─ Copy of Best of the WWF Volume 5.mp4 ............................................................................................ 1.03 GiB
   │  │  ├─ Copy of Best of the WWF Volume 6.mp4 .......................................................................................... 961.93 MiB
   │  │  ├─ Copy of Best of the WWF Volume 7.mp4 ............................................................................................ 1.17 GiB
   │  │  ├─ Copy of Best of the WWF Volume 8.mp4 ............................................................................................ 1.16 GiB
   │  │  └─ Copy of Best of the WWF Volume 9.mp4 ............................................................................................ 1.09 GiB
   │  ├─ EuropeanTitle ................................................................................................................... ∑ 15.76 GiB
   │  │  ├─ Copy of EUROPEAN_TITLE_DISC_1.ISO ............................................................................................... 4.16 GiB
   │  │  ├─ Copy of EUROPEAN_TITLE_DISC_2.ISO ............................................................................................... 4.12 GiB
   │  │  ├─ Copy of EUROPEAN_TITLE_DISC_3.ISO ............................................................................................... 4.18 GiB
   │  │  └─ Copy of EUROPEAN_TITLE_DISC_4.ISO ............................................................................................... 3.30 GiB
   │  ├─ FBvsVE .......................................................................................................................... ∑ 46.69 GiB
   │  │  ├─ Copy of FBVE_1.ISO .............................................................................................................. 4.27 GiB
   │  │  ├─ Copy of FBVE_10.ISO ............................................................................................................. 4.28 GiB
   │  │  ├─ Copy of FBVE_11.ISO ............................................................................................................. 4.28 GiB
   │  │  ├─ Copy of FBVE_2.ISO .............................................................................................................. 4.20 GiB
   │  │  ├─ Copy of FBVE_3.ISO .............................................................................................................. 4.19 GiB
   │  │  ├─ Copy of FBVE_4.ISO .............................................................................................................. 4.27 GiB
   │  │  ├─ Copy of FBVE_5.ISO .............................................................................................................. 4.28 GiB
   │  │  ├─ Copy of FBVE_6.ISO .............................................................................................................. 4.20 GiB
   │  │  ├─ Copy of FBVE_7.ISO .............................................................................................................. 4.20 GiB
   │  │  ├─ Copy of FBVE_8.ISO .............................................................................................................. 4.25 GiB
   │  │  └─ Copy of FBVE_9.ISO .............................................................................................................. 4.27 GiB
   │  └─ WCW Main Event 1995 ............................................................................................................. ∑ 33.23 GiB
   │  │  ├─ Copy of 07-30-95 WCW Main Event.mp4 ........................................................................................... 792.73 MiB
   │  │  ├─ Copy of WCW Main Event - 01-01-1995.mp4 ....................................................................................... 732.44 MiB
   │  │  ├─ Copy of WCW Main Event - 01-08-1995.mp4 ....................................................................................... 756.70 MiB
   │  │  ├─ Copy of WCW Main Event - 01-15-1995.mp4 ....................................................................................... 800.23 MiB
   │  │  ├─ Copy of WCW Main Event - 02-05-1995.mp4 ....................................................................................... 707.76 MiB
   │  │  ├─ Copy of WCW Main Event - 02-12-1995.mp4 ....................................................................................... 705.17 MiB
   │  │  ├─ Copy of WCW Main Event - 02-19-1995.mp4 ....................................................................................... 728.99 MiB
   │  │  ├─ Copy of WCW Main Event - 02-26-1995.mp4 ....................................................................................... 629.13 MiB
   │  │  ├─ Copy of WCW Main Event - 03-05-1995.mp4 ....................................................................................... 724.60 MiB
   │  │  ├─ Copy of WCW Main Event - 03-12-1995.mp4 ....................................................................................... 733.16 MiB
   │  │  ├─ Copy of WCW Main Event - 03-19-1995.mp4 ....................................................................................... 708.46 MiB
   │  │  ├─ Copy of WCW Main Event - 03-26-1995.mp4 ....................................................................................... 729.74 MiB
   │  │  ├─ Copy of WCW Main Event - 04-02-1995.mp4 ....................................................................................... 660.53 MiB
   │  │  ├─ Copy of WCW Main Event - 04-09-1995.mp4 ....................................................................................... 717.31 MiB
   │  │  ├─ Copy of WCW Main Event - 04-16-1995.mp4 ....................................................................................... 748.00 MiB
   │  │  ├─ Copy of WCW Main Event - 04-23-1995.mp4 ....................................................................................... 711.56 MiB
   │  │  ├─ Copy of WCW Main Event - 05-07-1995.mp4 ....................................................................................... 608.42 MiB
   │  │  ├─ Copy of WCW Main Event - 05-14-1995.mp4 ....................................................................................... 710.51 MiB
   │  │  ├─ Copy of WCW Main Event - 05-21-1995.mp4 ....................................................................................... 753.72 MiB
   │  │  ├─ Copy of WCW Main Event - 06-04-1995.mp4 ....................................................................................... 729.78 MiB
   │  │  ├─ Copy of WCW Main Event - 06-11-1995.mp4 ....................................................................................... 748.35 MiB
   │  │  ├─ Copy of WCW Main Event - 06-18-1995.mp4 ....................................................................................... 768.91 MiB
   │  │  ├─ Copy of WCW Main Event - 06-25-1995.mp4 ....................................................................................... 707.82 MiB
   │  │  ├─ Copy of WCW Main Event - 07-02-1995.mp4 ....................................................................................... 684.93 MiB
   │  │  ├─ Copy of WCW Main Event - 07-09-1995.mp4 ....................................................................................... 768.15 MiB
   │  │  ├─ Copy of WCW Main Event - 07-16-1995.mp4 ....................................................................................... 792.73 MiB
   │  │  ├─ Copy of WCW Main Event - 07-23-1995.mp4 ....................................................................................... 760.92 MiB
   │  │  ├─ Copy of WCW Main Event - 08-06-1995.mp4 ....................................................................................... 789.81 MiB
   │  │  ├─ Copy of WCW Main Event - 08-13-1995.mp4 ....................................................................................... 757.39 MiB
   │  │  ├─ Copy of WCW Main Event - 08-20-1995.mp4 ....................................................................................... 709.00 MiB
   │  │  ├─ Copy of WCW Main Event - 08-27-1995.mp4 ....................................................................................... 760.40 MiB
   │  │  ├─ Copy of WCW Main Event - 09-03-1995.mp4 ....................................................................................... 712.72 MiB
   │  │  ├─ Copy of WCW Main Event - 09-10-1995.mp4 ....................................................................................... 755.99 MiB
   │  │  ├─ Copy of WCW Main Event - 09-17-1995.mp4 ....................................................................................... 791.88 MiB
   │  │  ├─ Copy of WCW Main Event - 09-24-1995.mp4 ....................................................................................... 757.99 MiB
   │  │  ├─ Copy of WCW Main Event - 10-01-1995.mp4 ....................................................................................... 474.09 MiB
   │  │  ├─ Copy of WCW Main Event - 10-15-1995.mp4 ....................................................................................... 776.78 MiB
   │  │  ├─ Copy of WCW Main Event - 10-22-1995.mp4 ....................................................................................... 718.01 MiB
   │  │  ├─ Copy of WCW Main Event - 10-29-1995.mp4 ....................................................................................... 770.41 MiB
   │  │  ├─ Copy of WCW Main Event - 11-05-1995.mp4 ....................................................................................... 759.18 MiB
   │  │  ├─ Copy of WCW Main Event - 11-12-1995.mp4 ....................................................................................... 682.27 MiB
   │  │  ├─ Copy of WCW Main Event - 11-19-1995.mp4 ....................................................................................... 768.95 MiB
   │  │  ├─ Copy of WCW Main Event - 12-03-1995.mp4 ....................................................................................... 716.25 MiB
   │  │  ├─ Copy of WCW Main Event - 12-10-1995.mp4 ....................................................................................... 747.86 MiB
   │  │  ├─ Copy of WCW Main Event - 12-24-1995.mp4 ....................................................................................... 768.57 MiB
   │  │  ├─ Copy of WCW.Main.Event.1995-08-20.mp4 ......................................................................................... 709.00 MiB
   │  │  └─ Copy of WCW.Main.Event.1995-10-08.mp4 ......................................................................................... 483.32 MiB
   │  ├─ AAAClassicsV10Pt1.iso .............................................................................................................. 3.98 GiB
   │  ├─ AAAClassicsV10Pt2.iso .............................................................................................................. 3.99 GiB
   │  ├─ ACW11061993.ISO .................................................................................................................... 3.20 GiB
   │  ├─ AJPW0614200806212008.ISO ........................................................................................................... 3.91 GiB
   │  ├─ AJPW06162007.ISO ................................................................................................................... 3.90 GiB
   │  ├─ AJPW0628200807122008.ISO ........................................................................................................... 3.84 GiB
   │  ├─ AJPW0702200507092005.ISO ........................................................................................................... 3.91 GiB
   │  ├─ AJPW0726201008022010.ISO ........................................................................................................... 3.90 GiB
   │  ├─ AJPW0816200808232008.ISO ........................................................................................................... 3.91 GiB
   │  ├─ AJPW08242011.ISO ................................................................................................................... 4.07 GiB
   │  ├─ AJPW0830200809132008.ISO ........................................................................................................... 3.91 GiB
   │  ├─ AJPW1115200811222008.ISO ........................................................................................................... 3.91 GiB
   │  ├─ AJPW11192006.ISO ................................................................................................................... 4.36 GiB
   │  ├─ AJPW12092007.ISO ................................................................................................................... 3.91 GiB
   │  ├─ BesOfSolarV1.iso ................................................................................................................... 4.36 GiB
   │  ├─ ClassicLucha1994V09.iso ............................................................................................................ 3.93 GiB
   │  ├─ IWA10292002.ISO .................................................................................................................... 3.98 GiB
   │  ├─ IceRibbon05032010Pt1.iso ........................................................................................................... 3.97 GiB
   │  ├─ IceRibbon05032010Pt2.iso ........................................................................................................... 3.16 GiB
   │  ├─ MayumiOzaki02082005.iso ............................................................................................................ 4.09 GiB
   │  ├─ NEO03142004.ISO .................................................................................................................... 4.32 GiB
   │  ├─ NEO05052003.ISO .................................................................................................................... 1.80 GiB
   │  ├─ NJPW01052021Pt1.ISO ................................................................................................................ 4.32 GiB
   │  ├─ NJPW01052021Pt2.ISO ................................................................................................................ 4.32 GiB
   │  ├─ NJPW02101990.ISO ................................................................................................................... 4.37 GiB
   │  ├─ NJPW04012006.ISO ................................................................................................................... 4.09 GiB
   │  ├─ NJPW05222004.ISO ................................................................................................................... 4.08 GiB
   │  ├─ NJPW05232004.iso ................................................................................................................... 4.01 GiB
   │  ├─ NJPW05272012Pt1.iso ................................................................................................................ 4.25 GiB
   │  ├─ NJPW05272012Pt2.iso ................................................................................................................ 3.67 GiB
   │  ├─ NJPW06102006.ISO ................................................................................................................... 4.09 GiB
   │  ├─ NJPW06122006.iso ................................................................................................................... 3.99 GiB
   │  ├─ NJPW06132004.iso ................................................................................................................... 4.02 GiB
   │  ├─ NJPW06172006.ISO ................................................................................................................... 4.09 GiB
   │  ├─ NJPW06182006Pt1.iso ................................................................................................................ 3.19 GiB
   │  ├─ NJPW06182006Pt2.iso ................................................................................................................ 3.65 GiB
   │  ├─ NJPW08312019Pt1.ISO ................................................................................................................ 4.32 GiB
   │  ├─ NJPW08312019Pt2.ISO ................................................................................................................ 4.32 GiB
   │  ├─ NJPWvsZero1V10.iso ................................................................................................................. 3.83 GiB
   │  ├─ NWCHandhelds.iso ................................................................................................................... 3.70 GiB
   │  ├─ NWCTotalChaos.iso .................................................................................................................. 3.53 GiB
   │  ├─ OzAcademy04142019.iso .............................................................................................................. 4.00 GiB
   │  ├─ OzAcademy08312003.iso .............................................................................................................. 3.99 GiB
   │  ├─ QueenBee05062009.iso ............................................................................................................... 3.75 GiB
   │  ├─ QueenBee09062009.iso ............................................................................................................... 3.94 GiB
   │  ├─ QueenBee10262008.iso ............................................................................................................... 3.70 GiB
   │  ├─ QueenBee12282008.iso ............................................................................................................... 3.18 GiB
   │  ├─ Sun10012006.iso .................................................................................................................... 1.87 GiB
   │  └─ UWASoloClasicosV17.iso ............................................................................................................. 2.28 GiB
   └─ 2021-08 ........................................................................................................................... ∑ 199.40 GiB
   │  ├─ Shoots & Thangs ................................................................................................................. ∑ 44.02 GiB
   │  │  ├─ Copy of Juventud Guerrera  Shoot Interview .mp4 ............................................................................... 217.55 MiB
   │  │  ├─ Copy of KC Breaking Kayfabe With Francine Fournier.mp4 ........................................................................ 352.59 MiB
   │  │  ├─ Copy of KC Breaking Kayfabe With Jerome Young.mp4 ............................................................................. 278.65 MiB
   │  │  ├─ Copy of KC Breaking Kayfabe With Jim Cornette.mp4 ............................................................................. 621.54 MiB
   │  │  ├─ Copy of KC Breaking Kayfabe With Kevin Nash.mp4 ............................................................................... 308.12 MiB
   │  │  ├─ Copy of KC Breaking Kayfabe With Lanny Poffo.mp4 .............................................................................. 685.73 MiB
   │  │  ├─ Copy of KC Breaking Kayfabe With Marty Jannetty.mp4 ........................................................................... 261.48 MiB
   │  │  ├─ Copy of KC Breaking Kayfabe With Scott Levy.mp4 ................................................................................. 1.22 GiB
   │  │  ├─ Copy of KC Breaking Kayfabe With Sean Waltman.mp4 ............................................................................. 477.16 MiB
   │  │  ├─ Copy of KC Breaking Kayfabe With Tammy Sytch.mp4 .............................................................................. 691.03 MiB
   │  │  ├─ Copy of KC Breaking Kayfabe With Terry Brunk.mp4 .............................................................................. 368.33 MiB
   │  │  ├─ Copy of KC Breaking Kayfabe With Vince Russo.mp4 ................................................................................ 1.63 GiB
   │  │  ├─ Copy of KC Breaking Kayfabe with Teddy Annis.mp4 .............................................................................. 635.81 MiB
   │  │  ├─ Copy of KC Breaking Kayfabe with Troy Martin.mp4 ................................................................................ 1.29 GiB
   │  │  ├─ Copy of KC YouShoot 2 Cold Scorpio.mp4 .......................................................................................... 1.51 GiB
   │  │  ├─ Copy of KC YouShoot Al Snow.mp4 ................................................................................................. 1.16 GiB
   │  │  ├─ Copy of KC YouShoot Amazing Kong.mp4 .......................................................................................... 355.32 MiB
   │  │  ├─ Copy of KC YouShoot Bob Holly.mp4 ............................................................................................. 419.79 MiB
   │  │  ├─ Copy of KC YouShoot Chyna.mp4 ................................................................................................. 873.13 MiB
   │  │  ├─ Copy of KC YouShoot DDP.mp4 ................................................................................................... 408.99 MiB
   │  │  ├─ Copy of KC YouShoot Danny Doring.mp4 ............................................................................................ 1.06 GiB
   │  │  ├─ Copy of KC YouShoot Honkey Tonk Man.mp4 ......................................................................................... 1.37 GiB
   │  │  ├─ Copy of KC YouShoot Honky Tonk Man 2.mp4 ...................................................................................... 501.59 MiB
   │  │  ├─ Copy of KC YouShoot Jamie Dundee.mp4 .......................................................................................... 446.85 MiB
   │  │  ├─ Copy of KC YouShoot Jim Cornette The Lost Questions.mp4 ....................................................................... 538.23 MiB
   │  │  ├─ Copy of KC YouShoot Jim Cornette.mp4 ............................................................................................ 2.58 GiB
   │  │  ├─ Copy of KC YouShoot Kevin Nash.mp4 ............................................................................................ 557.91 MiB
   │  │  ├─ Copy of KC YouShoot Kevin Sullivan.mp4 ........................................................................................ 373.93 MiB
   │  │  ├─ Copy of KC YouShoot Lanny Poffo.mp4 ........................................................................................... 620.21 MiB
   │  │  ├─ Copy of KC YouShoot Live Vince Russo.mp4 ........................................................................................ 1.15 GiB
   │  │  ├─ Copy of KC YouShoot Manny Fernandez.mp4 ......................................................................................... 1.42 GiB
   │  │  ├─ Copy of KC YouShoot Missy Hyatt.mp4 ........................................................................................... 464.55 MiB
   │  │  ├─ Copy of KC YouShoot Mr USA Tony Atlas.mp4 ....................................................................................... 1.19 GiB
   │  │  ├─ Copy of KC YouShoot Perry Saturn.mp4 .......................................................................................... 755.97 MiB
   │  │  ├─ Copy of KC YouShoot RVD.mp4 ................................................................................................... 716.59 MiB
   │  │  ├─ Copy of KC YouShoot Rikishi.mp4 ............................................................................................... 598.74 MiB
   │  │  ├─ Copy of KC YouShoot Sabu.mp4 .................................................................................................. 433.24 MiB
   │  │  ├─ Copy of KC YouShoot Scott Hall.mp4 .............................................................................................. 2.19 GiB
   │  │  ├─ Copy of KC YouShoot Sean Waltman.mp4 .......................................................................................... 541.00 MiB
   │  │  ├─ Copy of KC YouShoot Shane Helms.mp4 ........................................................................................... 437.43 MiB
   │  │  ├─ Copy of KC YouShoot Tammy Sytch.mp4 ........................................................................................... 519.39 MiB
   │  │  ├─ Copy of KC YouShoot Teddy Long.mp4 ............................................................................................ 354.34 MiB
   │  │  ├─ Copy of KC YouShoot The Iron Sheik.mp4 .......................................................................................... 1.40 GiB
   │  │  ├─ Copy of KC YouShoot The Sandman.mp4 ........................................................................................... 511.98 MiB
   │  │  ├─ Copy of KC YouShoot Tod Gordon.mp4 ............................................................................................ 998.51 MiB
   │  │  ├─ Copy of KC YouShoot Tommy Rich.mp4 .............................................................................................. 1.04 GiB
   │  │  ├─ Copy of KC YouShoot Vampiro.mp4 ............................................................................................... 594.35 MiB
   │  │  ├─ Copy of KC Youshoot New Jack.mp4 ................................................................................................ 1.63 GiB
   │  │  ├─ Copy of KC Youshoot Shane Douglas.mp4 ........................................................................................... 1.57 GiB
   │  │  ├─ Copy of Ring Roasts 1 The Iron Sheik.mp4 ...................................................................................... 476.91 MiB
   │  │  ├─ Copy of Ring Roasts 2 Terry Funk.mp4 ............................................................................................ 2.16 GiB
   │  │  ├─ Copy of Ring Roasts 3 Jim Cornette.mp4 ........................................................................................ 497.87 MiB
   │  │  ├─ Copy of Tatanka Shoots on Pat Patterson, Chief Jay Strongbow, LOD Animal, Yokozuna  Wrestling Insiders  53.4[...].mp4 ......... 221.40 MiB
   │  │  ├─ Copy of Timeline Shoot Interview  Superstar Billy Graham .mp4 ................................................................. 367.11 MiB
   │  │  └─ Copy of Timeline Shoot interview  Bruno Sammartino.mp4 ........................................................................ 412.08 MiB
   │  └─ WWFChallenge19861987 ............................................................................................................ ∑ 21.92 GiB
   │  │  ├─ Copy of 1-12-87.mp4 ........................................................................................................... 153.56 MiB
   │  │  ├─ Copy of 1-19-87.mp4 ........................................................................................................... 126.55 MiB
   │  │  ├─ Copy of 1-26-87.mp4 ........................................................................................................... 147.33 MiB
   │  │  ├─ Copy of 10-11-1987.mp4 ........................................................................................................ 932.49 MiB
   │  │  ├─ Copy of 10-18-1987.mp4 ........................................................................................................ 887.33 MiB
   │  │  ├─ Copy of 10-25-87.mp4 .......................................................................................................... 159.52 MiB
   │  │  ├─ Copy of 10-4-87.mp4 ........................................................................................................... 960.02 MiB
   │  │  ├─ Copy of 11-1-87.mp4 ........................................................................................................... 244.47 MiB
   │  │  ├─ Copy of 11-15-87.mp4 .......................................................................................................... 238.22 MiB
   │  │  ├─ Copy of 11-22-87.mp4 .......................................................................................................... 295.99 MiB
   │  │  ├─ Copy of 11-29-87.mp4 .......................................................................................................... 308.33 MiB
   │  │  ├─ Copy of 11-8-87.mp4 ........................................................................................................... 286.90 MiB
   │  │  ├─ Copy of 12-13-87.mp4 .......................................................................................................... 417.00 MiB
   │  │  ├─ Copy of 12-27-87.mp4 .......................................................................................................... 318.19 MiB
   │  │  ├─ Copy of 12-6-87.mp4 ........................................................................................................... 225.79 MiB
   │  │  ├─ Copy of 2-1-87.mp4 ............................................................................................................ 117.69 MiB
   │  │  ├─ Copy of 2-15-87 2.mp4 ......................................................................................................... 145.96 MiB
   │  │  ├─ Copy of 2-22-87.mp4 ........................................................................................................... 137.84 MiB
   │  │  ├─ Copy of 2-8-87.mp4 ............................................................................................................ 142.43 MiB
   │  │  ├─ Copy of 3-15-87.mp4 ........................................................................................................... 129.88 MiB
   │  │  ├─ Copy of 3-22-87.mp4 ........................................................................................................... 135.81 MiB
   │  │  ├─ Copy of 3-29-87 pt1.mp4 ........................................................................................................ 20.62 MiB
   │  │  ├─ Copy of 3-8-87.mp4 ............................................................................................................ 139.80 MiB
   │  │  ├─ Copy of 4-19-87.mp4 ........................................................................................................... 136.71 MiB
   │  │  ├─ Copy of 4-26-87.mp4 ........................................................................................................... 168.95 MiB
   │  │  ├─ Copy of 4-5-87.mp4 ............................................................................................................ 150.84 MiB
   │  │  ├─ Copy of 5-10-87.mp4 ........................................................................................................... 135.67 MiB
   │  │  ├─ Copy of 5-17-87.mp4 ........................................................................................................... 251.54 MiB
   │  │  ├─ Copy of 5-24-87.mp4 ........................................................................................................... 290.82 MiB
   │  │  ├─ Copy of 5-3-87.mp4 ............................................................................................................ 146.86 MiB
   │  │  ├─ Copy of 5-31-87.mp4 ........................................................................................................... 271.87 MiB
   │  │  ├─ Copy of 6-14-87.mp4 ........................................................................................................... 281.58 MiB
   │  │  ├─ Copy of 6-28-87.mp4 ........................................................................................................... 295.86 MiB
   │  │  ├─ Copy of 6-7-87.mp4 ............................................................................................................ 284.88 MiB
   │  │  ├─ Copy of 7-12-87.mp4 ........................................................................................................... 286.64 MiB
   │  │  ├─ Copy of 7-19-87.mp4 ........................................................................................................... 305.64 MiB
   │  │  ├─ Copy of 7-26-87.mp4 ........................................................................................................... 278.91 MiB
   │  │  ├─ Copy of 7-5-87.mp4 ............................................................................................................ 237.98 MiB
   │  │  ├─ Copy of 8-16-87.mp4 ........................................................................................................... 150.79 MiB
   │  │  ├─ Copy of 8-2-87.mp4 ............................................................................................................ 255.54 MiB
   │  │  ├─ Copy of 8-23-87.mp4 ........................................................................................................... 878.56 MiB
   │  │  ├─ Copy of 8-30-87.mp4 ........................................................................................................... 290.78 MiB
   │  │  ├─ Copy of 8-9-87.mp4 ............................................................................................................ 255.54 MiB
   │  │  ├─ Copy of 9-13-87.mp4 ........................................................................................................... 270.74 MiB
   │  │  ├─ Copy of 9-20-87.mp4 ........................................................................................................... 290.13 MiB
   │  │  ├─ Copy of 9-27-87.mp4 ........................................................................................................... 775.11 MiB
   │  │  ├─ Copy of 9-6-87.mp4 ............................................................................................................ 275.70 MiB
   │  │  ├─ Copy of WWF.Wrestling.Challenge.09.14.1986.VHSRip.x264-THT 2.mp4 .............................................................. 557.69 MiB
   │  │  ├─ Copy of WWF.Wrestling.Challenge.09.21.1986.VHSRip.x264-THT.mp4 ................................................................ 540.88 MiB
   │  │  ├─ Copy of WWF.Wrestling.Challenge.09.28.1986.VHSRip.x264-THT.mp4 ................................................................ 531.39 MiB
   │  │  ├─ Copy of WWF.Wrestling.Challenge.10.05.1986.VHSRip.x264-THT.mp4 ................................................................ 548.47 MiB
   │  │  ├─ Copy of WWF.Wrestling.Challenge.10.12.1986.VHSRip.x264-THT.mp4 ................................................................ 545.12 MiB
   │  │  ├─ Copy of WWF.Wrestling.Challenge.10.19.1986.VHSRip.x264-THT.mp4 ................................................................ 561.15 MiB
   │  │  ├─ Copy of WWF.Wrestling.Challenge.10.26.1986.VHSRip.x264-THT.mp4 ................................................................ 556.33 MiB
   │  │  ├─ Copy of WWF.Wrestling.Challenge.11.02.1986.VHSRip.x264-THT.mp4 ................................................................ 553.06 MiB
   │  │  ├─ Copy of WWF.Wrestling.Challenge.11.09.1986.VHSRip.x264-THT.mp4 ................................................................ 563.24 MiB
   │  │  ├─ Copy of WWF.Wrestling.Challenge.11.16.1986.VHSRip.x264-THT.mp4 ................................................................ 560.51 MiB
   │  │  ├─ Copy of WWF.Wrestling.Challenge.11.23.1986.VHSRip.x264-THT.mp4 ................................................................ 539.83 MiB
   │  │  ├─ Copy of WWF.Wrestling.Challenge.11.30.1986.VHSRip.x264-THT.mp4 ................................................................ 524.88 MiB
   │  │  ├─ Copy of WWF.Wrestling.Challenge.12.07.1986.VHSRip.x264-THT.mp4 ................................................................ 546.20 MiB
   │  │  ├─ Copy of WWF.Wrestling.Challenge.12.14.1986.VHSRip.x264-THT.mp4 ................................................................ 559.16 MiB
   │  │  ├─ Copy of WWF.Wrestling.Challenge.12.21.1986.VHSRip.x264-THT.mp4 ................................................................ 555.34 MiB
   │  │  └─ Copy of WWF.Wrestling.Challenge.12.28.1986.VHSRip.x264-THT.mp4 ................................................................ 561.13 MiB
   │  ├─ 66602142008.ISO .................................................................................................................... 3.39 GiB
   │  ├─ AJPW Archives 1920.ISO ............................................................................................................. 4.32 GiB
   │  ├─ BJPW01302007.ISO ................................................................................................................... 4.11 GiB
   │  ├─ BJPWDeathmatchesV56.iso ............................................................................................................ 3.88 GiB
   │  ├─ BestOfAustriaV03Pt1.iso ............................................................................................................ 3.86 GiB
   │  ├─ BestOfAustriaV03Pt2.iso ............................................................................................................ 3.86 GiB
   │  ├─ BestOfAustriaV07.iso ............................................................................................................... 2.15 GiB
   │  ├─ BestOfPortlandV01.iso .............................................................................................................. 4.03 GiB
   │  ├─ DDT07192015.ISO .................................................................................................................... 4.32 GiB
   │  ├─ Freedoms01252012.iso ............................................................................................................... 4.07 GiB
   │  ├─ JapanTV0329199703301997.iso ........................................................................................................ 3.94 GiB
   │  ├─ JapanTV0405199604071996.iso ........................................................................................................ 3.99 GiB
   │  ├─ JapanTV06101989&06111989.iso ....................................................................................................... 3.88 GiB
   │  ├─ JapanTV07081990.iso ................................................................................................................ 3.92 GiB
   │  ├─ JapanTV07151990.iso ................................................................................................................ 3.90 GiB
   │  ├─ JapanTV08111990.iso ................................................................................................................ 3.92 GiB
   │  ├─ JapanTV08181990.iso ................................................................................................................ 3.95 GiB
   │  ├─ JapanTV09091990.iso ................................................................................................................ 3.92 GiB
   │  ├─ NJPW01042016Pt1.iso ................................................................................................................ 4.30 GiB
   │  ├─ NJPW01042016Pt2.iso ................................................................................................................ 4.31 GiB
   │  ├─ NJPW01042016Pt3.iso ................................................................................................................ 4.31 GiB
   │  ├─ NJPW01052016Pt1.iso ................................................................................................................ 4.27 GiB
   │  ├─ NJPW01052016Pt2.iso ................................................................................................................ 4.31 GiB
   │  ├─ NJPW04232005.ISO ................................................................................................................... 4.09 GiB
   │  ├─ NJPW04232006Pt1.iso ................................................................................................................ 3.39 GiB
   │  ├─ NJPW04232006Pt2.ISO ................................................................................................................ 4.15 GiB
   │  ├─ NJPW04281995.ISO ................................................................................................................... 3.96 GiB
   │  ├─ NJPW12052005Pt1.iso ................................................................................................................ 3.69 GiB
   │  ├─ NJPW12052005Pt2.iso ................................................................................................................ 3.48 GiB
   │  ├─ NJPW1992G1ClimaxV1.iso ............................................................................................................. 3.92 GiB
   │  ├─ NJPWJrTagLeague1994.iso ............................................................................................................ 3.92 GiB
   │  ├─ NJPWSuperFights1990Pt1.iso ......................................................................................................... 3.87 GiB
   │  ├─ NJPWSuperFights1990Pt2.iso ......................................................................................................... 3.80 GiB
   │  └─ Stardom11152015.iso ................................................................................................................ 4.27 GiB
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
∑                                                                                                                                          500.218 GiB
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────